ดูหนัง เรื่องสุริโยไท

ดูหนังออนไลน์

ดูหนัง แนวประวัติศาสตร์ที่ควรดูหนังออนไลน์แนวหนังประวัติศาสตร์ของหนังอัตชีวประวัติ สำหรับเรื่องคือ หนังที่เล่าถึงตำนานประวัติศาสตร์ของพระสุริโยไท ซึ่งเป็นภาพยนตร์ในประวัติศาสตร์ ที่เน้นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของชีวิตที่แสดงผ่านตัวละครเอก คือ พระสุริโยไท พระมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ หรือสมเด็จพระเจ้าช้างเผือก พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เนื้อเรื่องของหนัง เรื่องราวที่นำเสนอตั้งแต่ช่วงของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ถึงครั้งการสวรรคตในปี พ.ศ. 2072 และต่อมาพระอาทิตยาจึงได้ขึ้นครองราชย์ต่อจากท่าน และทรงมีพระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร จึงทำให้ครอบครัวของท่านทุกพระองค์เสด็จย้ายจากพิษณุโลกไปประทับ ณ กรุงศรีอยุธยาเมืองหลวง และในจำนวนนั้นก็การเสด็จด้วยคือ พระเฑียรราชา ผู้เป็นพระโอรสของพระองค์ แต่ก่อนไปก็ได้พบกับ พระสุริโยไท และได้เษกสมรส ต่อไปก็ได้มีพระโอรสธิดาทั้งสิ้น 5 พระองค์ คือ พระราเมศวร , พระมหินทร, พระบรมดิลก, พระวิสุทธิ์กษัตริย์ และ พระเทพกษัตรี และได้ประทับอยู่ ณ วังชัย ดำรงอิสริยยศเป็นพระเยาวราช ต่อมาเมื่อสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูรสวรรคตด้วยโรคไข้ทรพิษ พระไชยราชา ผู้ซึ่งดำรงพระยศเป็นพระอุปราช และควรจะได้สืบสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ต่อไปนั้น แต่สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูรทรงขอให้ สมเด็จพระรัษฎาธิราชกุมาร พระโอรสวัย 5 พรรษาที่เประสูติแต่พระอัครมเหสี วัย 17 […]