ดูหนัง เรื่องสุริโยไท

ดูหนัง แนวประวัติศาสตร์ที่ควรดูหนังออนไลน์แนวหนังประวัติศาสตร์ของหนังอัตชีวประวัติ สำหรับเรื่องคือ หนังที่เล่าถึงตำนานประวัติศาสตร์ของพระสุริโยไท ซึ่งเป็นภาพยนตร์ในประวัติศาสตร์ ที่เน้นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของชีวิตที่แสดงผ่านตัวละครเอก คือ พระสุริโยไท พระมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ หรือสมเด็จพระเจ้าช้างเผือก พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา

เนื้อเรื่องของหนัง

เรื่องราวที่นำเสนอตั้งแต่ช่วงของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ถึงครั้งการสวรรคตในปี พ.ศ. 2072 และต่อมาพระอาทิตยาจึงได้ขึ้นครองราชย์ต่อจากท่าน และทรงมีพระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร จึงทำให้ครอบครัวของท่านทุกพระองค์เสด็จย้ายจากพิษณุโลกไปประทับ ณ กรุงศรีอยุธยาเมืองหลวง และในจำนวนนั้นก็การเสด็จด้วยคือ พระเฑียรราชา ผู้เป็นพระโอรสของพระองค์ แต่ก่อนไปก็ได้พบกับ พระสุริโยไท และได้เษกสมรส ต่อไปก็ได้มีพระโอรสธิดาทั้งสิ้น 5 พระองค์ คือ พระราเมศวร , พระมหินทร, พระบรมดิลก, พระวิสุทธิ์กษัตริย์ และ พระเทพกษัตรี และได้ประทับอยู่ ณ วังชัย ดำรงอิสริยยศเป็นพระเยาวราช ต่อมา
เมื่อสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูรสวรรคตด้วยโรคไข้ทรพิษ พระไชยราชา ผู้ซึ่งดำรงพระยศเป็นพระอุปราช และควรจะได้สืบสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ต่อไปนั้น แต่สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูรทรงขอให้ สมเด็จพระรัษฎาธิราชกุมาร พระโอรสวัย 5 พรรษาที่เประสูติแต่พระอัครมเหสี วัย 17 พรรษา เป็นผู้ขึ้นครองราชย์แทน จึงทำให้ระหว่างนั้น บ้านเมืองกรุงศรีอยุธยาถูกบริหารโดยขุนนางทุจริต ติดสินบนเถลิงอำนาจ โดยเฉพาะ เจ้าพระยายมราช บิดาของพระอัครมเหสีนั่นเอง และภายหลัง 5 เดือนผ่านไป สมเด็จพระไชยราชาธิราชจึงเข้ายึดราชบัลลังก์ และให้สำเร็จโทษพระรัษฏาธิราช ตามราชประเพณีโบราณ รวมถึงสั่งประหารขุนนางทุจริตทุกคน และทรงขึ้นครองราชย์ แผ่บารมีบุญญาธิการ เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป ทั้งทรงออกรบปราบหัวเมืองอยู่เนือง ๆ และได้แต่งตั้งพระเฑียรราชาขึ้นเป็นพระมหาอุปราชาที่ทรงไว้พระราชหฤทัย ให้ทำการว่าราชการแทนพระองค์ อยู่ที่กรุงอโยธยา ส่วนพระมเหสีของพระไชยราชา คือ ท้าวศรีสุดาจันทร์ ได้ลักลอบมีความสัมพันธ์กับ ขุนชินราช ผู้ดูแลหอพระ ที่ตามประวัติบอกว่าเป็นเชื้อราชวงศ์อู่ทองด้วยกัน จึงได้สมคบคิดกัน ลอบวางยาพิษปลงพระชนม์พระไชยราชา และพระยอดฟ้า พระโอรสของพระไชยราชา ที่ประสูติจาก ท้าวศรีจุฬาลักษณ์จึงได้ขึ้นครองราชย์แทน ในขณะที่มีพระชนม์เพียง 10 พรรษา แต่ต่อมาไม่นาน ก็ถูกท้าวศรีสุดาจันทร์ปลงพระชนม์อีกองค์หนึ่ง แล้วสถาปนาขุนชินราชขึ้นเป็นกษัตริย์ โดยให้มีพระนามว่า สมเด็จพระวรวงศาธิราชนับตั้งแต่สิ้นรัชกาลพระไชยราชา ทางท้าวศรีสุดาจันทร์ก็วางแผนโค่นล้มพระเฑียรราชา โดยสร้างเรื่องความผิดโยนไปให้ท่าน ท่านจึงได้เข้าผนวชเพื่อเลี่ยงภัย ส่วนพระสุริโยไททรงเตรียมฝึกทหาร โดยมีผู้จงรักภักดี คือ ขุนพิเรนทรเทพ, ขุนอินทรเทพ, หมื่นราชเสน่หานอกราชการ และหลวงศรียศลานตากฟ้าเฝ้าคุ้มกันภัยให้ ได้ร่วมกันปลงพระชนม์ขุนวรวงศา และท้าวศรีสุดาจันทร์ เสียบหัวประจานไว้ที่วัดแร้ง แล้วอัญเชิญพระเฑียรราชา ให้ลาสิกขาบทขึ้นครองราชย์แทน ทรงพระนามว่า สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
ระหว่างนั้นทางพม่าได้รวบรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่น จึงต้องการและทำการแผ่ขยายอำนาจรุกรานไทยโดยพระมหากษัตริย์ ที่พระนามว่าพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ และได้เดินทัพมายังกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2091 เกิดเป็นสงครามยุทธหัตถี ที่ทุ่งมะขามหย่อง ที่เป็นมูลเหตุการณ์เป็นเหตุให้ พระสุริโยไทสิ้นพระชนม์บนคอช้าง  โดยการดำเนินเรื่องจบลงด้วยสงครามยุทธหัตถี อันเป็นเรื่องราวความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและความตายของวีรกษัตรีย์ ที่พระนามว่าสุริโยไท ที่พลีชีพเพื่อรักษาอาณาจักรอยุธยา

ดูหนังออนไลน์เกล็ดประวัติศาสตร์จากหนัง

พระสุริโยทัย หรือที่สืบจากคำให้การชาวกรุงเก่าที่มีการออกพระนามว่าพระมหาเทวี ที่ทรงเป็นพระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ที่เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 15 ของราชอาณาจักรอยุธยา สมัยราชวงศ์สุพรรณภูมิ โดยพระสุริโยทัยตามพงศาวดารของหลวงประเสริฐฯ กล่าวไว้เพียงแค่เป็นอัครมเหสีผู้เสียสละพระชนม์ชีพเพื่อปกป้องพระราชสวามีในสงครามพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ในปี พ.ศ. 2091 จึงทำให้ได้รับยกย่องเป็นวีรสตรี โดยทรงมีพระประวัติว่า พระสุริโยทัยทรงเป็นพระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ในขณะที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ขึ้นครองราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาต่อจากขุนวรวงศาธิราชได้เพียง 7 เดือน ก็มีเหตุการณ์การรุกล้ำของประเทศพม่า ในช่วง พ.ศ. 2091 โดยการนำของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้และมหาอุปราชาบุเรงนองที่ได้ยกกองทัพ หนังใหม่ พม่าเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์และเข้ามาตั้งค่ายล้อมพระนครกรุงศรีอยุธยา การศึกครั้งนั้นเป็นที่เลื่องลือถึงวีรกรรมของพระสุริโยทัย เพราะในการแบ่งทัพที่บุกมาโดยการนำของเจ้าแปรตะโดธรรมราชาที่ 1 ออกกำลังมาปะทะกับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระนางสุริโยไท จึงได้ไสช้างพระที่นั่งเข้าขวางด้วยเกรงว่าพระราชสวามีจะเป็นอันตราย จนถูกพระแสงของ้าวฟันพระอังสาขาดสะพายแล่ง สวรรคตอยู่บนคอช้าง เมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 4 ปีจุลศักราช 910 ตรงกับวันเดือนปีทางสุริยคติคือวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2091 เมื่อสงครามยุติลง สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้ทรงปลงพระบรมศพของพระนางและสถาปนาสถานที่ปลงพระศพเป็นกลายเป็นวัดศพสวรรค์ หรือก็คือวัดสวนหลวงสบสวรรค์ในปัจจุบัน


พระสุริโยทัยมีพระราชโอรสพระราชธิดา 5 พระองค์ ซึ่งน่าจะเรียงลำดับดังนี้

1. พระราเมศวร ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ ต่อมาตามประวัติศาสตร์ถูกจับเป็นองค์ประกันแก่พม่า และสิ้นพระชนม์ระหว่างไปหงสาวดี


2. พระมหินทร์ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์รอง และต่อมาได้ขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระมหินทราธิราช ซึ่งตามประวัติทรงเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 ใน พ.ศ. 2112


3. พระสวัสดิราช พระราชธิดาองค์ใหญ่ และต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระวิสุทธิกษัตรีย์ พระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและเป็นพระมารดาในพระสุพรรณกัลยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ


4. พระบรมดิลก พระราชธิดา เสียพระชนม์ชีพพร้อมพระมารดาในสงครามคราวเสียพระสุริโยไท


5. พระเทพกษัตรี พระราชธิดา ภายหลังถูกส่งตัวถวายแด่สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งระหว่างการเดินทางถึงชายแดนสยามประเทศพระนางถูกพระเจ้าบุเรงนองชิงตัวไปยังกรุงหงสาวดี


พระราชานุสาวรีย์ของพระสุริโยไท

เมื่อครั้งหลังสงคราม ดูหนังออนไลน์ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้พระราชทานเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระสุริโยทัยที่สวนหลวงเป็นที่เรียบร้อย แล้ว ก็ทรงสร้างวัดอุทิศพระราชกุศลพระราชทาน คือ วัดสวนหลวงสบสวรรค์ ที่ได้มีการจัดสร้างสถูปขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเก็บพระบรมอัฐิของสมเด็จพระสุริโยทัย ภายหลังจึงมีการขนานนามว่า เจดีย์พระศรีสุริโยทัย และต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ได้มีโครงการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ในบริเวณทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสุริโยทัยและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 

รอบ ในปี พ.ศ. 2535เหตุการสร้างและความสำเร็จ

การสร้างหนังเรื่องพระสุริโยไทสร้างขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 69 พรรษาเพราะเหตุผลที่ว่าด้วยพระองค์มีพระราชประสงค์ว่าทรงเป็นห่วงประวัติศาสตร์ไทย เพราะเริ่มห่างหายไปจากความรับรู้และความสนใจของคนในชาติมาก และอาจจะถูกลืมเรือนและต้องการให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ไทยเพื่อความร่วมสมัย จึงได้มีภาพยนตร์เรื่องนี้ที่มีการดำเนินเรื่องโดยอิงจากคำบอกเล่าของโดมิงโก ดือ ซีซัส (Domingos De Seixas) ทหารรับจ้างของชาวโปรตุเกสซึ่งเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรอโยธยาช่วง พ.ศ. 2067-2092 และนับว่าเป็นภาพยนตร์ทุนสร้างมหาศาลกว่า 400 ล้านบาท และเป็นภาพยนตร์ไทยที่มีทุนสร้างมากที่สุดในขณะที่ออกฉาย และใช้เวลาสร้างนานกว่า 5 ปี โดยแบ่งเป็นเวลาในการเขียนบท 2 ปี และถ่ายทำ 3 ปี และเมื่อได้ทำการออกฉายแล้วได้รับความนิยมอย่างถล่มทลายและเป็นที่กล่าวขานอย่างมากและทำให้คนไทยมาสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ไทยมากขึ้น และภาพยนตร์ได้รับคำวิจารณ์ว่าสร้างได้อย่างละเอียดละไม ใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยเฉพาะเครื่องแต่งกาย ทรงผมและฉากประกอบ บทคำพูดสนทนาในเรื่อง แต่ก็ได้รับคำวิจารณ์จากชาวต่างชาติว่า เนื้อหามีรายละเอียดซับซ้อนเกินไปเนื่องจากมีตัวละครมาก และดำเนินเรื่องอย่างล่าช้า อีกทั้งในตอนจบก็ไม่มีไคลแม็กซ์จุดสำคัญของเรื่อง ถึงแม้ว่าภาพยนตร์จะเข้มข้นด้วยการเป็นเรื่องของการแย่งชิงอำนาจในราชบัลลังก์เหมือนบทละครของเช็คสเปียร์ก็ตาม แต่ก็ได้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ไทยที่ทำเงินในประเทศไทยสูงสุด ด้วยรายได้ 324.5 ล้านบาทสำหรับยอดในกรุงเทพฯ ที่รวมกับปริมณฑลและจังหวัดเชียงใหม่ และรายได้รวมทั้งประเทศอยู่ที่ 550 ล้านบาท


มีดนตรีประกอบโดย ริชาร์ด ฮาร์วีย์


การกำกับภาพ ไอกอร์ ลูเธอร์ ,สตานิสลาฟ ดอร์ซิก, อานุภาพ บัวจันทร์


การตัดต่อ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ,หม่อมราชวงศ์ปัทมนัดดา ยุคล,โคลลิน กรีน ,ค่าย พร้อมมิตร โปรดักชั่น

การจำหน่าย/เผยแพร่ สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล
ออกฉายวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2544
มีความยาว 185 นาที แบบที่ออกฉายในโรง และ300 นาที (ฉบับสมบูรณ์)

รายนามนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องสุริโยไท

 หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี รับบท พระสุริโยไท ,ศรัณยู วงศ์กระจ่าง รับบท พระเฑียรราชา หรือ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
, ฉัตรชัย เปล่งพานิช รับบท ขุนพิเรนทรเทพ หรือ สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง รับบท พระไชยราชา หรือ สมเด็จพระไชยราชาธิราช, จอนนี่ แอนโฟเน่ รับบท ขุนวรวงศาธิราช, ใหม่ เจริญปุระ รับบท ท้าวศรีสุดาจันทร์, สินจัย เปล่งพานิช รับบท ท้าวศรีจุฬาลักษณ์, สรพงษ์ ชาตรี รับบท หมื่นราชเสน่หา (นอกราชการ), ลำพูน รับบท ขุนอินทรเทพ หรือ เจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราช, ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ รับบท หลวงศรียศลานตากฟ้า, จีระนันท์ กิจประสาน รับบท พระเทพกษัตรีย์

จบไปแล้วกับการรีวิวหนัง สุริโยไท อย่าลืมติดตาม การรีวิวหนังและดูหนังอัตชีวประวัติ อิงประวัติสาสตร์ใหม่ ๆ ได้ที่ “moviethai